46 sekund - Xavier Messing

RECENZJA PRZEDPREMIEROWA NR 4

 Obowiązkowa lektura dla każdego kto, zawodowo czy hobbystycznie, zajmuje się ekspansją putinowskiej Rosji na terenie Europy w ciągu minionego XX-lecia.

Wyjątkowa potrawa dla smakoszy gatunku, ceniących sobie specyficzny klimat i atmosferę sekretnych zmagań wybitnych umysłów asów wywiadu toczących się w fascynującej scenerii europejskich miast, przy użyciu najnowocześniejszych szpiegowskich akcesoriów i technik.

 Autor z dużą biegłością i imponującą dbałością o detale odtwarza szczegóły kuchni operacyjnej współczesnego wywiadu, pozwalając z bliska przyjrzeć się warsztatowi pracy wywiadowczej w realiach świata cyfrowego. Dzięki specyficznej aurze tajemniczości oraz sugestywnym i przekonywującym obrazom akcja powieści wciągnie zarówno adeptów sztuki wywiadowczej jak jej wytrawnych znawców i koneserów.

Zawarte w niej opisy powszechnie znanych zdarzeń ostatnich lat, ukazujące ich nieznane kulisy, rzucają zupełnie nowe światło na genezę zjawisk i procesów przykuwających uwagę całego świata. Prezentowane przez autora nieszablonowe i intrygujące wyjaśnienia mechanizmów stosowanych przez Rosję do destabilizacji Zachodniego świata inspirują i pobudzają do refleksji.

 W zajmujący sposób ukazuje drobiazgowo filozofię, cele, metodologie oraz instrumentarium stosowane przez aparat wywiadowczo - medialno - biznesowy współczesnej Rosję w jej ofensywie przeciwko Europie i Zachodniej cywilizacji. Wyłaniający się obraz napawa niepokojem o przyszłość Europy i jako taki powinien posłużyć jako dzwonek alarmowy.

Wartością książki jest jednak jej pozytywne przesłanie. Ukazując istotę i źródła bezradności oraz nieskuteczności Zachodu w walce z Rosją w rękach reżimu Putina, oferuje zarazem spójny i przemyślany koncept skutecznych działań neutralizujących ofensywę Kremla, który zasługuje na poważne potraktowanie nie tylko przez amatorów dobrej literatury szpiegowskiej.

Płk Grzegorz Małecki 

 Były szef Agencji Wywiadu oraz Dyrektor Biura i Sekretarz Kolegium ds. Służb Specjalnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (organ nadzorujący działalność polskiej wspólnoty wywiadowczej). Blisko 25 letnie doświadczenie w polskich służbach specjalnych (UOP, ABW, AW). W 2016 roku przewodniczący Cywilnego Komitetu Wywiadowczego NATO (NATO Civilian Intelligence Committee. Dyplomata, pełnił funkcję Pierwszego Radcy Ambasady RP w Hiszpanii. Obecnie Prezes Think Tanku Instytut Bezpieczeństwa i Strategii.

Okładka książki 46 sekund

46 sekund - Xavier Messing

RECENZJA PRZEDPREMIEROWA NR 3

 Można tylko zgadywać jaka część z opisywanych sytuacji wydarzyła się naprawdę. Czytelnicy są świadkami narodzin nowego literackiego bohatera powieści szpiegowskiej, którego praca to nieustanny intelektualny proces, a w kontaktach z płcią przeciwną kieruje się zdrowym rozsądkiem i odpowiedzialnością.

Poza ujawnioną w zapewne bardzo niewielkiej części wiedzą praktyczną dotycząca działań nowoczesnego wywiadu, nie bez znaczenia jest również podstawa i specjalizacja naukowa autora powieści (dr hab., prof. psychologii), co nadaje dodatkową wartość przeprowadzanym na kartach powieści oryginalnym analizom osobowości, opisom towarzyszących emocji, a przede wszystkim charakterystykom wzajemnych zawodowych i towarzyskich relacji. 

 Znakomita literatura należąca do jednego z moich ulubionych gatunków. Choć to nie praca naukowa, to można z niej się dowiedzieć więcej niż z niejednego podręcznika.

Ryszard M. Machnikowski 

 Dr hab. nauk humanistycznych w zakresie socjologii (2010), od 2011 r. profesor (nadzwyczajny) UŁ, od 2016 r. prodziekan ds. nauki i współpracy międzynarodowej na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ, od 2019 r. dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ, autor ponad 60 prac naukowych i ponad 80 recenzji i artykułów publicystycznych z zakresu socjologii wiedzy, terroryzmu i bezpieczeństwa międzynarodowego. Ekspert Zewnętrzny Narodowego Programu Forecast Polska 2020, Ekspert NCN, Ekspert Zagraniczny oraz Research Fellow Security and Defense Research Team na Conseil Superieur de la Formation et de la Recherche Strategique w Paryżu, członek Conseil Scientifique studiów magisterskich w zakresie kryminologii w Conservatoire National des Arts et Métiers w Paryżu, członek Rady Konsultacyjnej projektu the Countering Lone Actor Terrorism (CLAT), koordynowanego przez Institute for Strategic Dialogue w Londynie, konsultant służb policyjnych.

Okładka książki 46 sekund

46 sekund - Xavier Messing

RECENZJA PRZEDPREMIEROWA NR 2

 Światy równoległe, ich wzajemne przenikanie, oddziaływanie i uobecnianie w różnych miejscach, czasie, kontekstach sytuacyjno-kulturowych, losach konkretnych ludzi to obszar niezwykle interesujący, ale jednocześnie bardzo trudny do przedstawienia. Wymaga rozległej wiedzy i doświadczenia, wnikliwości obserwatora oraz umiejętności precyzyjnej analizy i syntezy mechanizmów konstytuujących oba światy - razem (w koegzystencji) i z osobna, z umiejętnym wskazaniem kontrastów im towarzyszących. Kluczowym aspektem jest uchwycenie i przedstawienie zdarzeń, kontekstów i konsekwencji im towarzyszących dotyczących relacji międzyludzkich, z uwzględnieniem zmiennych demograficznych, różnic kulturowych, sposobu myślenia, podejmowania decyzji i ich realizacji, cynizmu, gry intelektualnej i metodologii działania instytucji wywiadowczych, a także niejednoznacznych w wyrazie dylematów podwójnych tożsamości funkcjonujących w równoległych światach.

Zaproponowana przez Autora perspektywa jest oryginalna w wyrazie i formie przekazu oraz interesująca ze względu na wielowymiarową i wielokontekstową treść wzbogaconą akcentami świata odwróconych pojęć. Zawiera sporą liczbę metafor, odwołań do kontekstów historycznych i filozoficznych oraz fraz-kluczy, które skłaniają do refleksji. Można w niej odnaleźć wiele autorskich definicji i perspektyw dotyczących kluczowych kategorii, pojęć i terminów. Warto zwrócić uwagę na podejście Autora oraz koncepcję metodologicznego podłoża mitu „fake news”. Biorąc pod uwagę sekwencję przedstawianych zdarzeń, książka posiada elementy dziennika. Brak tytułów oraz ukierunkowujących czytelnika części, jest tu zabiegiem zamierzonym. Tym co nadaje kierunki jest ich treść i ukryta w niej metodologia przedstawiania zdarzeń, która łączy i kontynuuje wątki, wyjaśnia wcześniejsze lub pozostawia do samodzielnej (w założeniu refleksyjnej) interpretacji czytelnika.

Stosowaną przez Autora narrację można określić jako wielowymiarowy minimalizm dopełniony bardzo precyzyjną syntezą. Dotyczy ona zdarzeń, metodologii szkoleń oraz projektowania wysublimowanych operacji wywiadowczych.

Przedstawione konteksty sytuacyjno-kulturowe, mentalne, intelektualne i metodologiczne konkretnych zdarzeń - to literackie obrazy, które pełnią istotną rolę w zrozumieniu przedstawianych wątków i zdarzeń. Ze względu na ten szczególny walor, książka posiada, w mojej ocenie, dyspozycje do przyszłego scenariusza.

Skojarzenia z narracją U. Eco, V. Volkoffa, F. Kafki, czy T. Manna z pewnością będą obecne w interpretacji czytelników. Warto tę książkę przeczytać przynajmniej raz. Żeby jednak móc odkodować większość zawartych w niej warstw, sensów i wątków, poznać intencje bohaterów, motywy ich działania, zinterpretować zdarzenia, zrozumieć rolę synergii kontekstów, osób i zdarzeń - na jednym razie się z pewnością nie skończy. Dużą przyjemnością była dla mnie lektura tej książki.

Barbara Wiśniewska-Paź - prof. nadzw. dr hab., wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego.

Autorka koncepcji Centrum Studiów i Edukacji na rzecz Bezpieczeństwa UWr, Pełnomocnik Dziekana WNS UWr ds. Bezpieczeństwa, kierownik Zakładu Socjologii Edukacji Instytutu Socjologii UWr (od 2009). Specjalizuje się w zakresie komunikacji społecznej, socjologii bezpieczeństwa, socjologii edukacji oraz socjologii sportu. 2016-2020 konsultant Ośrodka Szkolenia Wojsk Specjalnych (JWK), obecnie konsultant Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych w Krakowie. Autorka programu dwóch specjalności z zakresu badania rynku edukacyjnego oraz socjologii bezpieczeństwa na I i II st. socjologii. Współorganizator cyklu konferencji eksperckich z zakresu bezpieczeństwa #BEZPIECZNIE/ #CYBERBEZPIECZNIE UWr oraz cyklicznego Kongresu „Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej” (Jachranka/k.Wwy). Kierownik projektu: „Badanie Jakości Kształcenia” na UWr (od 2017). Autorka haseł encyklopedycznych, artykułów, ekspertyz, analiz oraz książek z w/w zakresów problemowych. Recenzentka wielu rozpraw doktorskich i habilitacyjnych w ramach uczelni cywilnych i wojskowych, artykułów i monografii. Członek PAN (Zespół Edukacji dla Bezpieczeństwa), kilku towarzystw naukowych: krajowych i międzynarodowych (m.in. Schweizerische Gesellschaft für Soziologie/ Swiss Sociological Assotiation oraz Europäisches Forum für Freiheit im Bildungswesen/European Forum for Freedom in Education EFFE), kilkudziesięciu komitetów naukowych konferencji o zasięgu krajowym i międzynarodowym, a także komitetów naukowych i kolegiów recenzentów w ramach serii i czasopism naukowych. Członek Zespołu Badawczego Inicjatywa Helwecka/UAM w Poznaniu. Od 25 lat prowadzi badania dotyczące Szwajcarii organizując konferencje o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz publikując artykuły oraz książki z tego zakresu. Obie dysertacje (dr i hab.) oraz magisterium dotyczyły obszaru szwajcarskiego. Redaktor naukowy serii wydawniczej BEZPIECZEŃSTWO A EDUKACJA, współredaktor dwóch serii wydawniczych: PRZESTRZEŃ PUBLICZNA – TERRORYZM – BEZPIECZEŃSTWO oraz BEZPIECZEŃSTWO – INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA – ZAGROŻENIA.

Okładka książki 46 sekund

46 sekund - Xavier Messing

RECENZJA PRZEDPREMIEROWA NR 1 

 Powieść Xaviera Messinga jest książką bliższą literaturze faktu niż thrillerom szpiegowskim. Fikcja literacka jest tu jedynie dekoracją, kostiumem, w który ubiera fachową treść. A jest jej całkiem sporo. I jest ona bliższa instrukcjom operacyjnym tajnych służb, niż klasykom literackim. To książka zawierająca także wiele niuansów związanych z miejscami i przedmiotami. Autor sugestywnie i równie sprawnie roztacza przed czytelnikiem tak obrazy szwajcarskich krajobrazów, moskiewskiej ulicy, sposobu parzenia jaśminowej herbaty czy smaku koniaku Ararat rocznik 7.

Powieść zawiera bogate tło kulturowe – od muzyki po literaturę. Choć to tylko część bogactwa tej książki. Jej istotą jest specyfika toczonych współcześnie konfliktów. Nie tych, które rozgrywają się na polach bitew, przy akompaniamencie wystrzałów artylerii. Tych często niewidzialnych, czy też – bardziej precyzyjnie – nie dostrzeganych na co dzień. Toczących się w przestrzeni mentalnej. 

Na kartach książki poznajemy kulisy projektowania przez głównego bohatera powieści, Kurta Villmera, operacji psychologiczno-informacyjnych. Wchodząc za kulisy pracy tajnych służb Messing precyzyjne wskazuje, że koncentrowanie się wyłącznie na metodach przeciwnika jest nieskuteczne. To studia nad samym przeciwnikiem są kluczowe. Villmer zwykł mawiać, że jeśli chce się pokonać przeciwnika, to należy zacząć myśleć tak jak myśli przeciwnik. A jeśli chce się myśleć tak jak przeciwnik, to muszą się do niego zbliżyć, polubić go, zrozumieć, zachowując przy tym chłodny, zawodowy pragmatyzm wsparty perfekcyjną znajomością strony przeciwnej.

Xavier Messing prowadzi czytelnika krok po kroku po istocie współczesnych konfliktów, które w dużej mierze zadecydują o przyszłej architekturze bezpieczeństwa międzynarodowego i stosunkach społecznych. Tym co szczególnie zapada w pamięci po lekturze książki, jest pojęcie „werbunku mentalnego”. Niezauważalnego oddziaływania na zbiorową świadomość mas, które często nieświadomie wprowadzają zmiany korzystne dla agresorów. Podobnie jak skuteczne rozwianie mitów na temat pojęcia „fake news” czy dezinformacji.

„46 sekund” to lektura obowiązkowa dla każdego poważnie zainteresowanego tematyką geopolityki, stosunków międzynarodowych czy po prostu współczesną problematyką bezpieczeństwa. 

 Leszek Sykulski 

 Doktor nauk o polityce w specjalności geopolityka, nauczyciel akademicki, biegły sądowy w zakresie bezpieczeństwa państwa. Pracował jako analityk ds. bezpieczeństwa międzynarodowego w Kancelarii Prezydenta RP (w okresie prezydentury Lecha Kaczyńskiego), z nominacji Prezydenta zasiadał w Komisji Weryfikacyjnej ds. WSI. Prezes Polskiego Towarzystwa Geostrategicznego.

Okładka książki 46 sekund